Screenen van personen en organisaties

Bescherm uw organisatie tegen fraude en reputatieschade door uitgebreid due diligence onderzoek en screening. Weet wie uw klanten, partners en leveranciers zijn en voorkom risico's.

Voer efficiënt en doeltreffend due diligence onderzoek uit door te controleren of uw stakeholders voorkomen op internationale sanctielijsten, zwarte lijsten en ruim 800.000 PEP-meldingen.
 
Meer informatie over het screenen van personen en organisaties

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem