Zorg

De zorg is voortdurend in beweging. Er wordt 24/7 gewerkt aan innovatie en zorgbeleid en verzekeringen veranderen continu. Patiëntenverenigingen krijgen steeds meer macht. Zorgverleners slaan de handen ineen en komen in opstand tegen bezuinigingen van de zorgverzekeraar of overheid. Hoe reageren consumenten op de veranderingen? Is zelfsturing van patiënten wel of niet gewenst?

Leveranciers en partners (met name uit het buitenland) moeten uiteraard valide zijn en zorgvuldig gekozen worden. Met mediamonitoring van LexisNexis kan bekeken worden of personen en organisaties positief dan wel negatief in het nieuws zijn geweest. Met onze bedrijfsinformatie tools krijgt u snel een helder overzicht van de voorgeschiedenis en reputatie van organisaties en personen.

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem