Overheid

Wat is het heersende sentiment over beleidsissues op regionaal tot nationaal niveau? Wat is de publieke opinie? Hoe reageert men op overheidscampagnes? Waar en wanneer is voorlichting gewenst? De overheid dient deze zaken te monitoren. Hierbij wordt tevens gekeken en onderzoek uitgevoerd naar vergelijkbare situaties in het buitenland.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving, zoals de Sanctiewet, de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Daarnaast dient de overheid rekening te houden met de roep om transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en (nieuw) personeel zorgvuldig te screenen. Met de professionele tools van LexisNexis kunt u bedrijven en personen professioneel en grondig screenen.

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem