Onderwijs

In het onderwijs worden burgers voorbereid op het functioneren in de samenleving. Het omgaan met informatie en data hoort daarbij. Maar we worden bedolven onder het nieuws: hoe selecteer je relevant nieuws en hoe trek je hieruit rake conclusies?

LexisNexis ontwikkelde twee maatwerkoplossingen speciaal voor het onderwijs. Er is een krantenbank voor scholen, waarmee scholieren leren de juiste informatie te selecteren en verder te verwerken. Voor hogescholen en universiteiten is er een complexer maar gebruiksvriendelijk product met meer mogelijkheden. Ideaal voor studenten, maar zeker ook voor staf en promovendi.

Onderwijsinstituten hebben een voorbeeldfunctie en een (soms zelfs internationale) reputatie hoog te houden. Van docenten en staf wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Gelet moet worden op publicaties van wetenschappers, zodat wordt voorkomen dat de eigen staf onbedoeld plagiaat pleegt. Uiteraard dienen nieuwe stafleden zorgvuldig gescreend te worden. LexisNexis ontwikkelde hiervoor zeer geavanceerde tools.

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem