Media & Entertainment

In de media- en entertainmentindustrie bestaat de continue druk om volledig up-to-date te zijn. Als news junkie, werkzaam voor bijvoorbeeld nieuws- en actualiteitenprogramma's, behoor je alles te weten over de laatste trends en rampen én de publieke opinie hierover. Actuele, betrouwbare en objectieve data, achtergrondinformatie en de analyses hiervan zijn van groot belang.

Het heersende sentiment en de trending topics op social en print media bepalen grotendeels de agenda. Gespeurd wordt naar meerdere visies en historische en internationale informatie over het onderwerp. Dit leidt tot analyses en discussies die een breed publiek aanspreken. LexisNexis biedt geavanceerde en professionele oplossingen voor research en media monitoring.

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem