Inkoop

De rol van de inkoper en de roep om informatie en transparantie wordt steeds groter. Op de purchase/procurement afdeling wordt veel van buitenaf binnengehaald. Het is van groot belang dat inkopers op de hoogte zijn van de verschillende ontwikkelingen in de buitenwereld, zoals technologische ontwikkelingen in de markt of in de organisatie zelf, zodat hierop geanticipeerd kan worden. 

Fusies, overnames en samenwerkingen van leveranciers kunnen een kans of bedreiging vormen, evenals interne beleidsveranderingen. Ook externe beleidsveranderingen of aanpassingen van toezichthouders, zoals in de sanctiewetgeving, kunnen effect hebben op het inkoopbeleid.

Zeker sinds verschillende misstanden in de media breed uitgemeten zijn rust op inkopers een immense druk om leveranciers te scannen en actief aan te tonen dat de organisatie beleid heeft én uitvoert en ethisch en verantwoord te werk gaat. Ook de wet- en regelgeving op het gebied van sancties, witwassen van geld en omkoping vereist steeds meer en strenger beleid van organisaties.

Indien een organisatie niet een eindproduct levert maar halffabricaten doorlevert moet bovendien rekening gehouden worden met de eisen van de afnemer als het gaat om compliance en transparantie. Met de professionele tools van LexisNexis bent u altijd op de hoogte.

Hieronder kunt u een overzicht vinden van onze portfolio's:

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem