Artikel: Zoek en gij zult vinden

4 October 2015 10:58am

Zoek en Gij Zult vinden!


Computers die kunnen lezen, begrijpen en zelfs verbanden kunnen leggen? Machines die voorspellingen kunnen doen? Het klinkt allemaal erg futuristisch maar dit is allemaal van onze tijd en wordt nu al toegepast.


Piek Vossen, hoogleraar Computationele Lexicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft met een internationaal team een project op het gebied van geschiedschrijving opgezet: NewsReader.  LexisNexis is hier nauw bij betrokken.

Lees het volledige artikel over NewsReader

Heeft u vragen? Neem contact op met onze servicedesk:support@lexisnexis.eu

of bel: 020 485 3456


Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem