Artikel: Risico's van sponsoring

4 October 2015 10:58am

Sponsoring kan risico's met zich meebrengen. Hoe blijft u in control?


In sponsoring gaat veel geld om en contracten worden voor jaren vastgelegd. Sponsoring kan een organisatie veel goede publiciteit opleveren,maar helaas heeft het ook een negatieve kant. Witwassen, omkoping en reputatieschade liggen op de loer.

Hoe beperkt u deze risico's wanneer u sponsort en wat kunt u doen als het leed al geschied is?  Lees meer in ons artikel over de gevaren van sponsoring (pdf). 

Wilt u meer weten over dit artikel of over Due Diligence? Neem contact met ons op: support@lexisnexis.eu of bel: 020 485 3456


Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem