Voordelen van Lexis Diligence

Met Lexis Diligence onderzoekt u op een eenvoudige manier of relaties een risico kunnen gaan vormen voor uw organisatie. Lexis Diligence is zeer geschikt voor due diligence checks.

Gedegen checking en screening door combinatie van bronnen

Lexis Diligence combineert verschillende bronnen zoals nieuws, bedrijfsinformatie, sanctie-, PEP- en zwarte lijsten voor een check van organisaties of personen.

Internationale check op negatief nieuws

Personen, bedrijven en landen zijn eenvoudig te controleren in het in het internationale nieuws, ook in andere talen. Hiermee krijgt u een breed beeld van de persoon of organisatie, en kunt u een inschatting maken van de risico's en bepalen of extra maatregelen of nader onderzoek nodig is.

Vastleggen van audit trail

Uitkomsten van de zoekopdracht zijn eenvoudig en met datumstempel vast te leggen in rapporten voor uw eigen archief.

PEP- en sanctielijsten

U doorzoekt alle belangrijke internationale sanctie- en zwarte lijsten plus ruim 800.000 PEP-meldingen.

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem