Door LexisNexis is de KNVB goed op de hoogte

4 October 2015 10:59am
Case Study Header
Door continu gericht alle media te scannen, zijn wij simpelweg sneller in staat om goed te anticiperen op kansen en uitdagingen.

Remco van Dam, KNVB

Wij blijven met LexisNexis goed geïnformeerd over wat er speelt

Berichtgeving via online en offline media mag nooit onderschat worden. Niet alleen op nationaal niveau. Ook internationaal monitoren is essentieel voor veel organisaties. Door de veranderende wereld is alertheid en snellere bijsturing continu een vereiste. Monitoren van maatschappelijke thema's speelt daarin een zeer belangrijke rol. Dat geldt ook voor een organisatie als de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

De KNVB is de grootste sportbond in Nederland met maar liefst 1.214.712 leden en zo'n 500 medewerkers. De voetbalbond organiseert jaarlijks 752.395 wedstrijden en daar komt meer bij kijken dan alleen het opstellen van een competitieschema. Denk aan het opleiden van trainers en scheidsrechters, het ondersteunen van verenigingen op financieel en juridisch gebied en het stimuleren van sportiviteit en respect.

Ook op het maatschappelijke vlak speelt de KNVB een belangrijke rol. Via het project WorldCoaches leidt de bond in Afrika en Azië honderden trainers op die de jeugd niet alleen leren voetballen, maar ook hoe belangrijk school is. In Nederland werkt de KNVB samen met de Stichting Meer dan Voetbal aan diverse projecten.

"Wij willen jeugdvoetballers aan het sporten krijgen en houden door bijvoorbeeld, in samenwerking met scholen en andere organisaties, straat- en schoolvoetbaltoernooien te organiseren. Ondersteuning van voetbalverenigingen om ze meer in de samenleving te verankeren is een ander doel. Het goed monitoren van media is in dit kadererg belangrijk", aldus Remco van Dam, coördinator documentatie, producties en interne communicatie KNVB.

De KNVB zet Publisher continu in om alle betaaldvoetbal­ organisaties, bestuursleden en de 500 medewerkers goed en snel te informeren over het laatste en meest relevante nieuws. Deze snelle informatievoorziening wordt zeer gewaardeerd.

Remco van Dam, KNVB

KNVB monitort de media met LexisNexis

Er zijn wereldwijd duizenden nationale en internationale (nieuws) bronnen die iedere seconde heel wat nieuws verspreiden. Hoe kunnen organisaties zoals de KNVB, ondanks de grote hoeveelheid informatie, toch continu goed op de hoogte blijven van wat er leeft en speelt en deze informatie eenvoudig delen met hun achterban? De KNVB maakt hiervoor gebruik van LexisNexis Publisher. Publisher is een online content management tool. Via deze tool kunnen organisaties dagelijks efficiënt alle print en web automatisch doorzoeken op essentiële informatie. Deze artikelen, eventueel voorzien van het nodige interne commentaar, kunnen makkelijk, snel en zelfs automatisch intern gedeeld worden via het intranet of een online nieuwsbrief.

De voordelen voor de KNVB

Van Dam vervolgt: "De KNVB werkt al sinds 2005 met Publisher van LexisNexis. Ik gebruik deze tool zelf minstens drie keer per dag. Dat is noodzakelijk. De KNVB wil namelijk zo vlug mogelijk haar achterban op de hoogte brengen van wat die dag in de landelijke en regionale media aan essentieel nieuws is verschenen. Het mooie van Publisher is, dat zodra er nieuws verschijnt, deze artikelen direct via Publisher beschikbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk om automatisch nieuwsupdates te ontvangen. Zo blijven wij goed geïnformeerd over wat er in alle regio's speelt. Voor betaaldvoetbalorganisaties is het bovendien heel interessant om te lezen wat er bij collega-clubs gebeurt. Zij kunnen van elkaar leren of aanhaken op kansen."

Tot slot

Een organisatie die monitort, ziet dat het kennisniveau in de organisatie stijgt. Ook het risico op het missen van belangrijk nieuws wordt kleiner en het goed anticiperen op de actualiteit groter. Monitoren via Publisher kost relatief weinig tijd en werkt vrij eenvoudig. Met Publisher kan een organisatie automatisch alle relevante artikelen uit de duizenden nationale en internationale bronnen automatisch ontvangen. Deze updates kunnen vervolgens ook automatisch intern worden doorgestuurd. Zo monitoren organisaties doelgericht om vervolgens de juiste strategische overwegingen te maken en te anticiperen op kansen en mogelijkheden, zonder dat dat veel tijd kost.

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem