KNMG snel voorzien van relevant nieuws door LexisNexis

4 October 2015 10:59am
Case Study Header
Het mooie van de MediaPortal is dat je verschillende strategische analyses kunt uitvoeren om zo nog proactiever in je werk te staan. Dat is bijvoorbeeld interessant voor een communicatie afdeling. Deze analyses voegen echt waarde toe aan de PR van een organisatie.

René Bekker, Informatiemanager KNMG

De media-analyses voegen echt waarde toe aan de PR van een organisatie

We leven in een dynamische wereld, waarbij soms een paar minuten extra hét verschil kunnen maken. Ook als het gaat om het monitoren van alle online en offline berichtgeving. Dat geldt zeker voor een vereniging als de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), waar het draait om verantwoorde medische zorg voor alle Nederlanders.

De landelijke artsenfederatie KNMG behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde in Nederland. Deze vereniging maakt zich al ruim 150 jaar sterk voor de kwaliteit van de beroeps- uitoefening en de volksgezondheid. Denk hierbij aan gedragsregels voor artsen, de meldcode kindermishandeling, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'. De KNMG richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn. Daarnaast kent de KNMG 23 districten, die actief zijn op regionaal niveau.

KNMG monitort de media met LexisNexis 

Iedere minuut van de dag wordt er alleen al in Nederland heel wat nieuws verspreid via diverse bladen, websites en sociale media, nog los van alle wereldwijde berichtgeving. Alles lezen, monitoren, analyseren en intern delen lijkt voor veel organisaties een onmogelijke taak. En dat terwijl het snel en adequaat reageren op berichtgeving juist van groot strategisch belang kan zijn voor bijvoorbeeld een organisatie als KNMG. Hoe is het voor deze federatie mogelijk om goed te anticiperen op al het voor hen relevante nieuws? Hoe heeft de federatie dit proces ingericht? De KNMG maakt hiervoor gebruik van LexisNexis Publisher. Publisher is een online content management tool. Via deze tool kunnen organisaties dagelijks efficiënt alle print en web automatisch laten doorzoeken op essentiële informatie. Deze artikelen, eventueel voorzien van het nodige interne commentaar, kunnen makkelijk en zelfs automatisch intern gedeeld worden via het intranet of een online nieuwsbrief.

Waarom Publisher voor de KNMG? 

Naast Publisher maakt de KNMG gebruik van MediaPortal. Deze tool biedt één portal om bij te houden wat er in de gedrukte pers, op internet en sociale media gezegd wordt over een organisatie, merken en concurrenten. MediaPortal is dé oplossing voor reputatiemanagement en concurrentieanalyses. René Bekker: "De KNMG zet Publisher en MediaPortal continu in om intern alle beleidsmakers, woordvoerders, medewerkers public affairs, communicatiemedewerkers, managers en directie optimaal en tijdig te informeren over het laatste en meest belangrijke nieuws. Deze snelle informatievoorziening is voor onze organisatie zeer essentieel. Sterker nog: het is voor ons een strategisch middel. Zodra wij weten wat er leeft en speelt in de media, kunnen onze woordvoerders en/of lobbyisten zich beter voorbereiden op mogelijke vragen van journalisten of derden. Het gaat hierbij soms om enkele minuten extra voorbereiding die al het verschil kunnen maken."

We werken sinds vorig jaar met de MediaPortal. Ook een mooie tool die wij effectief inzetten voor onze organisatie als het gaat om inzicht krijgen in de aanwezigheid van KNMG in de traditionele, online en social media. Wij hadden bepaalde wensen wat de functionaliteiten van de portal betreft. LexisNexis heeft dit voor ons aangepast en voor ons werkt het nu perfect.

René Bekker, Informatiemanager KNMG

Hoe pakt de KNMG het aan?

Bekker: "In de vroege ochtend rond 6.30 uur wordt bij de KNMG het eerste nieuws gescreend met Publisher. Daarna wordt er een "Special", een interne nieuwsbrief met een headline nieuwsoverzicht, voorbereid en rondgestuurd naar circa 40 medewerkers. Zo is iedereen goed geïnformeerd en komt beslagen ten ijs bij mogelijke vragen vanuit bijvoorbeeld de media."

Tot slot

Via Publisher en MediaPortal kunnen organisaties doelgericht het nieuws volgen, vervolgens de juiste strategische overwegingen maken en anticiperen op kansen en mogelijkheden, zonder dat dat veel tijd kost. Een organisatie die het nieuws nauwlettend in de gaten houdt, ziet dat het kennisniveau van medewerkers stijgt in het voordeel van de organisatie. René Bekker: "Natuurlijk zou je zonder dergelijke tools kunnen. Maar dan moet je flink inleveren op reactievermogen en het strategisch informatievoordeel. Uiteindelijk ga je de informatievoorziening toch op een andere manier inregelen en dat gaat weer veel tijd en energie kosten. Kortom: als organisatie wil je continu het nieuws efficiënt kunnen volgen op trends en ontwikkelingen en daar adequaat op inspringen. En daar ondersteunen tools als Publisher en MediaPortal je enorm bij!"

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem