LexisNexis Academic een must voor studenten

4 October 2015 10:59am
Case Study Header
Ik ben erg enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid van Academic voor studenten. Het werkt simpel en googlewise. Iets wat studenten zeer prettig vinden om op deze manier snel en effectief betrouwbare informatie te achterhalen

Stijn Meersseman, Mediathecaris, Arteveldehogeschool

Leder jaar starten duizenden studenten met een studie aan een hogeschool of universiteit. Voor hen is het ontzettend belangrijk om snel en doeltreffend de juiste informatie te vinden. Arteveldehogeschool doet er alles aan om dit zo goed mogelijk te faciliteren. Dat doet zij via LexisNexis Academic. Hiermee hebben studenten snel en eenvoudig toegang tot zeventienduizend betrouwbare, internationale bronnen op het gebied van actueel nieuws en zakelijke, juridische, financiële en patentinformatie. Inmiddels gebruiken ruim 1.500 onderzoeksbibliotheken en meer dan 8 miljoen studenten en wetenschappers deze online research database. En die aantallen blijven groeien

De Arteveldehogeschool in Gent, is met circa 12.000 studenten, 1.100 medewerkers en 16 opleidingen de grootste katholieke hogeschool van België en tevens de vijfde grootste instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen. De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie Universiteit Gent, een samenwerkingsverband met partners als Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen.

Behoefte aan internationale publicaties

Stijn Meersseman, mediathecaris van de Arteveldehogeschool: "We werken sinds 2004 met LexisNexis Academic. In die tijd waren we de eerste hogeschool van Vlaanderen die een dergelijke internationale research database aan haar studenten ter beschikking stelde. We hadden daarvoor wel een product in huis dat alleen Vlaamse kranten toegankelijk maakte. Echter, we constateerden dat er een behoefte ontstond om ook online toegang te krijgen tot internationale publicaties, met name bij studenten die journalistiek studeerden. Eenmaal Academic in huis, zagen we dat ook studenten van andere opleidingen Academic gingen gebruiken. Eigenlijk is er nu geen student meer binnen de hogeschool die deze databank niet meer inzet. We bieden als hogeschool

16 opleidingen aan waar Academic een belangrijk onderdeel van is geworden. Wel zien we verschil in de mate van het gebruik tussen de verschillende opleidingen. Zo maken bijvoorbeeld studenten Journalistiek meer gebruik van de online kennisbank dan studenten die een gezondheidszorgstudie doen."

Bij Academic weet je dat alle informatie gecheckt is door gelicenseerde bronnen en dat daar geen onzin staat. Als onderwijsinstelling willen we onze studenten vanzelfsprekend zo goed mogelijk faciliteren en dat doen we door Academic aan te bieden.

Stijn Meersseman, Mediathecaris, Arteveldehogeschool

Altijd toegang tot alle internationale berichtgeving

"Voor onze studenten is het belangrijk dat zij gericht kunnen zoeken in betrouwbare, volledige en actuele content en toegang hebben tot alle internationale berichtgeving en vakinformatie. Doordat wij onze informatiebronnen bij de Arteveldehogeschool in samenwerking met LexisNexis goed georganiseerd hebben, kunnen wij dit onze studenten aanbieden," aldus Meersseman.

Waarom Academic van LexisNexis?

"We hebben destijds alle mogelijke leveranciers van online research databanken bekeken en met elkaar vergeleken. Eigenlijk ging het ons met name om toegang tot internationale content. We werkten toen al wel met Gopress van Mediargus. Dat is de enige partij die Belgische berichtgeving mag aanbieden. Academic is voor ons de beste aanvulling hierop. Deze database biedt de meest volledige internationale content.

Zo kun je vakliteratuur, wetenschappelijke publicaties en al het actuele nieuws terugvinden. Wat ik nog een heel mooi voordeel van Academic vind, is dat studenten deze online kennisbank ook thuis kunnen gebruiken. Naast de volledigheid van deze database, is ook dat vrij uniek voor een online kennisbank", aldus Meersseman.

Een wereld zonder Academic?

Meersseman: "Natuurlijk kan een mens zonder een internationale kennisbank, maar bepaalde zaken worden er anno 2014 dan niet gemakkelijker op. Het aantal publicaties stijgt enorm en de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Voor studenten is het belangrijk om up-to-date kennis te vergaren, maar ook om te weten hoe ze dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Voor onze hogeschool en haar studenten is toegang tot Academic in dat kader erg belangrijk en eigenlijk alleen maar belangrijker geworden. Dat zien we ook terug in de groeiende behoefte van onze studenten die Academic inzetten om alle beschikbare informatie zo gericht mogelijk te doorzoeken. Uiteraard kun je ook content via Google zoeken. Echter, de grote verschillen zitten in de kwaliteit, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie. Als mediatheek zetten we deze voordelen sterk in om Academic onder de aandacht van onze gebruikers te brengen."

Tot slot

Meersseman: "Afgelopen jaren hebben we een stijgende lijn gezien in het aantal studenten dat Academic gebruikt. Dat geldt vooral voor derdejaars studenten die met hun bachelorproef bezig zijn. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij onze collega's in Vlaanderen. Mede op initiatief van de Arteveldehogeschool, werd eind 2013 een consortium gevormd met LexisNexis, bestaande uit 9 Vlaamse universiteiten en hogescholen. Dit consortium heeft mede als doel om zo snel mogelijk alle studenten toegang te bieden tot Academic. Dat betekent dat er binnenkort maar liefst 100.000 studenten hun informatie kunnen putten uit deze online kennisbank met haar internationale aanbod aan berichtgeving. Academic is simpelweg een must voor iedere student. De verwachting is dan ook dat in de toekomst alleen maar meer studenten gebruik gaan maken van Academic!"

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem