Uitgevers

Ook uw content toevoegen aan onze database?

Via LexisNexis kunt u als uitgever uw content aan een zeer grote groep professionals beschikbaar stellen.

Duizenden uitgeverijen wereldwijd leveren dagelijks hun content aan. De data worden opgeslagen in een beveiligde database in de VS en beheerd door LexisNexis Benelux.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe contentleveranciers. Als u denkt dat uw content waardevol is voor onze database, neemt u dan contact op met Arthur Sedee

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem